De menneskelige omkostninger ved alkoholmisbrug: Hvordan det påvirker familier, lokalsamfund og økonomi.

 

Det er ingen hemmelighed, at alkoholmisbrug har en ødelæggende effekt på enkeltpersoner, familier og samfund. Men hvad der ofte overses, er de økonomiske konsekvenser af alkoholmisbrug. I dette blogindlæg vil vi undersøge de menneskelige omkostninger ved alkoholmisbrug og dets indvirkning på økonomien.

 

Alkoholmisbrug har ofte meget store menneskelige omkostninger

De menneskelige omkostninger ved alkoholmisbrug er vidtrækkende. Det påvirker ikke kun helbredet og trivslen hos dem, der misbruger alkohol, men også deres familier, venner og lokalsamfund. Alkoholmisbrug kan føre til store relations problemer, økonomiske vanskeligheder, beskæftigelsesproblemer og psykiske problemer. Det kan for nogle også føre til kriminalitet og vold.

 

Alkoholmisbrug har omkostninger for hele familien

 Det er desværre ikke kun den drikkende selv, der kæmper med store konsekvenser alkoholmisbruget. når en person i en familie kæmper med alvorlige alkoholproblemer, så påvirker det hele familien.

Børn der vokser op i familier med alkoholmisbrug, vil ofte være påvirket langt ind i voksenlivet. Der er så store personlige konsekvenser for de børn og unge der vokser op i sådan familier, at det ofte kræver mere og længere terapi, for sådanne unge at komme videre i livet og lære at bygge gode og sunde relationer, end det kræver behandlinger og terapi for den drikkende at stoppe sit misbrug.

Mange undersøgelser viser tydeligt, at når den drikkende igennem professionel alkoholbehandling, får stoppet sit misbrug og påbegyndt en ædru livsstil, så går der som regel ikke særlig længe, før han eller hun føler sig ovenpå og er dus med sin nye tilværelse.

De børn og unge Der er vokset op i en misbrugsfamilie, kan kæmpe med konsekvenserne af omsorgssvigt og lavt selvværd, længe efter at den drikkende er blevet ædru.

 

De økonomiske omkostninger ved alkoholmisbrug er også betydelige.

Danskernes overforbrug af alkohol koster samfundet mellem 10 og 13 milliarder kroner om året. I direkte omkostninger rundt regnet 6-10 milliarder kroner og yderligere 3-4 milliarder, hvis man medregner det store produktionstab, der kan tilskrives misbrugernes sygdom og for tidlige død.

 

De direkte samfundsudgifter på knap 10 milliarder kroner modsvares af samfundsindtægter i form af afgifter og moms på spiritus, vin og øl på i alt ca.7 milliarder kroner, så samfundets samlede nettoudgifter beløber sig til 3 milliarder.

 

Professionel alkoholbehandling er altid nødvendig

Hvis du eller en du kender kæmper med alkoholmisbrug, skal du søge hjælp hos et professionelt Alkoholbehandling sted. du kan få gratis rådgivning om valg af alkoholbehandling ved at kontakte alkohol linjen på 70205501.

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.