RéVision+ er et moderne revisionsfirma, der tilbyder skræddersyede løsninger til virksomheder i alle størrelser og brancher. Vi har mere end 30 års erfaring med at hjælpe vore kunder med at optimere deres økonomi, regnskab, revision og skat. 

Skatterådgivning 

Skatterådgivning er et af vores kerneområder, hvor vi har et højt fagligt niveau og en bred viden om de gældende regler og muligheder. Vi ved, at skatten er en væsentlig faktor for enhver virksomhed, og at en god skatterådgivning kan være afgørende for bundlinjen. 

Selskabsbeskatning 

Vi hjælper dig med at overholde de skattemæssige forpligtelser, der gælder for din virksomhedsform, og vi rådgiver dig om, hvordan du kan optimere din selskabsbeskatning, f.eks. ved at udnytte fradrag, afskrivninger, underskudsfremførsel, koncernbeskatning, fusioner og spaltninger, eller ved at vælge den mest fordelagtige virksomhedsstruktur. 

Personskat 

Vi hjælper dig med at beregne og indberette din personlige indkomstskat, og vi rådgiver dig om, hvordan du kan minimere din skattebetaling, f.eks. ved at udnytte personfradrag, rentefradrag, pensionsordninger, aktieindkomst, kapitalindkomst, eller ved at vælge den mest hensigtsmæssige lønmodtager- eller selvstændigstatus. 

Moms og afgifter 

Vi hjælper dig med at håndtere de moms- og afgiftsmæssige forhold, der knytter sig til din virksomheds aktiviteter, og vi rådgiver dig om, hvordan du kan overholde de gældende regler, f.eks. ved at registrere og afregne moms korrekt, ved at følge de særlige ordninger for visse brancher eller ydelser, ved at håndtere grænseoverskridende transaktioner, eller ved at ansøge om fritagelser eller godtgørelser for visse afgifter. 

International skat 

Vi hjælper dig med at navigere i den komplekse og foranderlige internationale skatteverden, og vi rådgiver dig om, hvordan du kan håndtere de skattemæssige konsekvenser af din virksomheds globale aktiviteter, f.eks. ved at undgå dobbeltbeskatning, ved at overholde de internationale skatteaftaler og regler, ved at håndtere transfer pricing, eller ved at vælge den mest optimale international skatteplanlægning. 

Omstruktureringer og generationsskifte 

Vi hjælper dig med at planlægge og gennemføre omstruktureringer og generationsskifte af din virksomhed, og vi rådgiver dig om, hvordan du kan sikre den bedste skattemæssige løsning, f.eks. ved at vælge den mest hensigtsmæssige omstruktureringsform, ved at udnytte de skattemæssige lempelser og frister, ved at sikre den rette værdiansættelse af virksomheden, eller ved at involvere de relevante parter og myndigheder. 

Ejerledede virksomheder 

Vi hjælper dig med at håndtere de særlige skattemæssige udfordringer og muligheder, der gælder for ejerledede virksomheder, og vi rådgiver dig om, hvordan du kan opnå den bedste balance mellem din virksomheds og din personlige skatteposition, f.eks. ved at vælge den mest fordelagtige udlodningspolitik, ved at optimere dit løn- og udbytteniveau, ved at håndtere hævninger og indskud, eller ved at planlægge din pension og efterløn. 

Skattekontrol og klagesager 

Vi hjælper dig med at forberede dig på og håndtere skattekontrol og klagesager, og vi rådgiver dig om, hvordan du kan forsvare din skatteposition, f.eks. ved at have en god dokumentation og argumentation, ved at samarbejde med skattemyndighederne, ved at indgå forlig eller frivillige rettelser, eller ved at anlægge sag ved Skatteankestyrelsen eller domstolene. 

Samarbejde og netværk 

Vi har et tæt samarbejde med vore kunder, hvor vi lytter til deres behov og ønsker, og leverer individuelle og relevante løsninger. Vi sætter en ære i at være proaktive, innovative og troværdige i vores rådgivning, og vi overholder altid de etiske retningslinjer for revisorer. 

Vi har et stort netværk af lokale og internationale samarbejdspartnere, som vi trækker på, når der er brug for specialiseret viden eller kompetencer. Vi er også medlem af TIAG (The International Accounting Group), som er et globalt netværk af uafhængige revisionsfirmaer, der dækker over 60 lande. 

Personlig og engageret kontakt 

Hos RéVision+ får du en personlig og engageret kontakt, som kender din virksomhed og din branche, og som kan give dig den bedste skatterådgivning. Uanset om du har brug for hjælp til at planlægge din skattestrategi, minimere din skatterisiko, udnytte skattemæssige fordele eller håndtere skattemyndighederne, kan du regne med os. 

Vi er ikke bare et revisionsfirma, vi er din partner i skat. Vi forstår de udfordringer og muligheder, du står over for i en kompleks og foranderlig skatteverden, og vi hjælper dig med at navigere i dem med succes. Vi har en helhedsorienteret tilgang til skatterådgivning, hvor vi tager højde for alle aspekter af din virksomhed og din situation, og vi leverer løsninger, der er skræddersyede til dine behov og mål. 

Afdelingen i Aalborg 

Vi har en stor og kompetent afdeling i Aalborg, hvor vi har et godt kendskab til det nordjyske erhvervsliv og de nordjyske myndigheder. Vi har mange kunder i Aalborg og omegn, som vi har hjulpet med at løse deres skatteudfordringer og -muligheder. Vi har også et godt samarbejde med Aalborg Kommune og SKAT, som vi har en god dialog med om skattespørgsmål. Vi kender de nordjyske forhold og regler, og vi kan give dig en skatterådgivning, der er tilpasset din virksomheds nordjyske situation. 

Kontakt os i dag, og lad os tage en uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe dig med din skat. 

Author

Comments are closed.